Termeni si definitii

Inning: unitate a jocului (repriză) divizată în 2 jumătăţi (top half şi bottom half) de repriză, în fiecare din ele fiind încheiate după 3 out-uri.
Top of the inning se referă la prima jumătate a reprizei, timp în care echipa în vizită este la bâtă.
The bottom of the inning se referă la a doua jumătate a reprizei, în care echipa gazdă este la bâtă. Un joc de ligă este alcătuită de obicei din 6-7 reprize(inning-uri) depinde de regulile CE sau US.

Out: un jucător din echipa în atac (batter-ul sau runnerul) adică din echipa de la bâtă, este eliminat. EXISTA 5 POSIBILITAŢI DE A ELIMINA UN JUCĂTOR DIN ATAC:
1. Strikeout - batterul a acumulat trei greşeli la bâtă. (Ex.ptr teeball: loveşte mingea afară din teren sau loveşte T-ul sau incearcă sa lovească mingea dar nu o atinge sau o loveşte prea încet...etc)
2. Flyout - batterul a lovit o minge înaltă care a fost prinsă de un filder înainte ca mingea să atingă pământul.Batterul este eliminat.
3. Forceout - la o minge lovită fair (adică în teren) un runner care se află în baza1 TREBUIE să părăsească baza 1 pentru a-i da posibilitatea batter-runnerului să ocupe baza 1. Există o singură excepţie, în cazul în care batter-runnerul loveşte un flyball dar chiar şi atunci, runnerul din baza1 TREBUIE să părăsească baza 1 chiar dacă va rămâne în apropiere, fără a încerca să cucerească baza 2. Întotdeauna când un runner este forţat să avanseze pentru că baza pe care o ocupă urmează să fie ocupată de un coechipier care vine din spatele său, de pe o bază anterioară, este caz de joc forţat. De exemplu, batter-runnerul va fi ÎNTOTDEAUNA în situaţie de forceplay ( joc forţat), pentru că, dacă a bătut mingea în teren, el TREBUIE în mod obligatoriu să încerce să atingă baza1.
Pentru a elimina un jucător din atac ce se află în situaţia de joc forţat, (e obligat să avanseze) este suficient ca un jucător din echipa defensivă să atingă baza spre care se indreaptă jucătorul din atac, CU MINGEA IN MÂNĂ (ÎN POSESIE).În situaţie de joc forţat se pot elimina de la 1 pana la 3 jucători numai pe un singur play (o minge jucată.) acestea fiind situaţiile de single play, double play triple play.
4. Tagout - Orice runner care avansează de la o bază la alta în timpul jocului şi nu se află în situaţia de joc forţat, trebuie eliminat prin tag, adică atins cu mâna în care este mingea - fie cu mâna de aruncare în care se află mingea, fie cu mănuşa în care se află mingea. Atunci, runnerul va fi declarat out. Dacă însă, cel ce face eliminarea, tag-ul, adică jucătorul în apărare, scapă mingea, tagout-ul nu e valabil.
5. Groundout - un out făcut pe o minge lovită fair, care a atins terenul.

Run: un punct marcat, atribuit echipei ofensive, când un runner care a făcut un tur complet, deci a trecut mai înainte prin baza 1, baza 2, baza 3, ajunge înapoi la Home Plate şi o atinge în siguranţă, atunci el a marcat un punct pentru echipa sa. Adică, a facut un run. ("score a run")

Fair ball: minge lovită cu bâta, care rămâme în teritoriul fair(între cele două linii de foul ball.)

Foul ball: minge lovită în afara teritoriului de joc, în afara liniilor de foul.

Home Plate: un cauciuc alb de 43,18 cm lăţime, cu cinci margini din dreptul căruia batterul începe jocul şi care trebuie să fie atins de runner în scopul de a marca.

Catcher: poziţia 2, fielderul din spatele Home Plate-ului, responsabil de prinderea mingilor lansate de pitcher şi de apărarea Home Plate-ului.

Batter: jucătorul de la bâtă.

Strike: orice greşeală de batter.

Bunt: o lovitură uşoară, intenţionată a batterului

Foul territory: zona cuprinsă între linia de foul si linia dead ball line.

Baserunner: un jucător de ofensivă care se află la o bază.

Outfielder: jucător de defensivă, poziţionat în terenul exterior, (dincolo de zona de dirt a infieldului). Cele trei poziţii de outfield sunt: outfield stânga, outfield dreapta şi outfield central.

Infielder: jucător de defensivă care joacă în terenul interior (zona de dirt şi diamond-ului.)

Pitcher: poziţia1, fielderul care începe jocul, lansând mingea către catcher şi încercând să pună batterul out.

Filder: orice jucător din teren, din echipa defensivă.

Diamond: pătratul dintre cele 4 baze: baza1, baza2, baza3 şi Home Plate.

Dead ball line: linia care delimitează suprafaţa de joc pornind de la backstop, trecând prin faţa tribunelor de spectatori, şi până la home run fence.

Backstop: o plasă sau un gard de sârmă aflat în spatele catcher-ului, cu dublu scop: primul - protecţia spectatorilor, al doi-lea oprirea mingilor deviate sau greşite de batter, catcher sau pitcher.

Home run fence: limita cea mai departată de batter box a terenului de joc, cu formă neregulată (în general semicirculară) peste care, dacă mingea bătută trece, toţi jucătorii aflaţi pe baze în acel moment marchează.

Batter box: un dreptunghi aflat în stanga sau în dreapta home plate-ului în care trebuie să stea batterul pâna la lovirea mingii.

Dirt area (zona de dirt): reprezintă porţiunea din teren, dintre baza1 şi baza3, cu formă de arc de cerc spre exterior, care delimitează infield-ul de outfield şi în cele mai multe cazuri e acoperită cu zgură sau nisip.

Flyball: orice minge lovită din bâtă care capătă o traiectorie mai mare de 45 grade faţă de orizontala suprafeţei de joc.

REGULAMENT DE TEEBALL

Jocul de tee ball.
1.Cele două echipe, se schimbă pe rând, de la batting (atac) la fielding (apărare) pe durata a 7 inning-uri sau pe timp (max o ora). Schimbul echipelor din atac în apărare se face în momentul în care toţi cei 9 jucători din atac au bătut o dată mingea în teren, sau au acumulat deja 3 out-uri.
Echipa oaspete e cea care începe jocul (din pozitie ofensivă).

2.Echipa care face cele mai multe run-uri, este declarată câştigătoare la sfârşitul celor 7 inning-uri sau la sfârşitul duratei de joc, după decizia arbitrului.

3.Jocul începe atunci când arbitrul strigă: ”Play Ball”.
Mingile fair sau foul se decid exact ca la meciul de baseball.
Regula „Infield Fly” nu se aplică la teeball.
Toţi jucătorii trebuie să bată şi să nu stea pe bancă două inning-uri consecutive.

Scorul şi ţinerea scorului.
1.Se notează câte un punct, ori de câte ori unul din jucători a parcurs distanţa între baze în ordinea legală (baza 1, baza 2, baza 3, HP)şi a ajuns înapoi la Home Plate.
2.Jucătorii de la bătaie (atac) trebuie să bată în ordine. De exemplu, dacă ultimul jucător la bătaie a fost nr 8, inningul umător vor bate pe rând nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2.

Reguli:
1.Poziţiile jucătorilor din teren (defensivă) sunt aceleaşi ca în jocul de baseball.
2.Toţi jucătorii vor avea dreptul la bătaie, în ordinea stabilită.
3.Toţi jucătorii vor juca în defensivă. Nici un jucător nu va sta jos două inning-uri consecutiv.
4.Mingea va fi lovită de pe T (batting tee) şi trebuie lovită în teren.
5.Un meci durează o oră sau 7 inning-uri, depinde de decizia arbitrului.

Jucători:
Numărul de jucători este între 9 si 15 pentru fiecare echipă. Poziţiile: Pitcher, Catcher, Baza 1, Baza 2, Baza3, Shortstop, Left filder, Center filder, Right filder.

Catcher-ul trebuie să stea în colţul cel mai depărtat al celeilalte cutii a batterului până când acesta loveşte.

Batterul
Batterul va lovi mingea doar după ce arbitrul a strigat „Play Ball”. După ce va lovi, el trebuie să fugă la prima bază. După ce a atins-o în siguranţă, poate înainta în continuare la baza 2, dacă antrenorul îl trimite.
Sunt considerate strike-uri orice ratare a mingii sau lovire a T-ului. La trei strike-uri, batterul e out.
Bunt-ul nu este permis. Batterul trebuie să lovească mingea cu putere. El trebuie să fugă ori de câte ori loveşte. Dacă mingea cade în fool teritory, arbitrul îl va chema înapoi. Orice fool ball, este un strike. La trei foul ball, sunt trei strike-uri şi batterul e out. Obictivul batterului este de a aduce „acasă” cât mai mulţi alergători. Inning-ul se încheie când trei batteri sunt out sau toţi cei 9 jucători, au bătut. Jucătorii de la bătaie (atac) trebuie să bată în ordine. De exemplu, dacă ultimul jucător la bătaie a fost nr 8, inning-ul umător vor bate pe rând nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2.
La 3 out-uri sau după ce toţi cei 9 jucatori au bătut, echipa din atac trece în apărare şi cea din apărare în atac.
Baserunner-ii

Baserunner-ii pot părăsi baza numai după lovirea mingii. Dacă această regulă nu se respectă, arbitrul îl avertizează pe base runner şi dacă el/ea, repetă aceeaşi acţiune, va fi pus out.
Batterul/runnerul după ce a atins baza 1, se poate întoarce pe partea dreaptă a ei pentru a fi safe. Dacă el/ea se întoarce pe partea stângă şi primeşte un tag (este atins de mâna sau mănuşa care ţine mingea) de jucătorul de la baza 1 sau alt infilder, sau baza e atinsă de un infilder înainte ca batterul să ajungă acolo, batterul/runnerul va fi out.

Baserunner-ii trebuie să atingă toate bazele până ajung la Home Plate. Un runner poate aluneca spre baze (deşi nu este recomandat la început, pentru că el trebuie să fugă cât mai rapid posibil). Odată ajuns la baza 2 sau 3, runnerul trebuie să rămână în contact cu baza, pentru că dacă i se face un tag în când nu e în contact cu baza, va fi pus out.

Fielderii

Obiectivul fielderilor este – odată ce mingea este lovită în terenul de joc ei trebuie să-i scoată pe batteri sau/şi runneri din joc, înainte ca aceştia să ajungă la Home Base.

Arbitrajul

1. Când o echipă este la batting, arbitrii din boxa bazelor 1 şi 3 au dreptul să indice runnerilor momentul runului sau a menţinerii bazei. Antrenorul poate asista şi instrui un batter, dar trebuie neapărat să se întoarcă la bancă sau în boxa lui înainte de „play ball”.

2. Pe durata jocului echipa de fielding poate avea un antrenor pe teren în spatele outfielderilor. Antrenorii nu au voie să ajute sau să asiste jucătorii cât timp mingea este în joc.

3. Când mingea este lovită, jocul continuă normal până când aceasta este reţinută de un jucător în poziţie de infield şi toţi runnerii sunt aproximativ în contact cu o bază. Arbitrul strigă „Time”.
4. Overthrows: runnerii vor avansa o bază, de la cea la care au fost când oricare minge aruncată a trecut de „dead ball line”.

5. Pitcherul trebuie să rămână în contact cu pitching plate-ul până când mingea este lovită. Toţi jucătorii sunt încurajaţi să arunce mingea către baze decât să fugă cu ea.

6. Spectatorii trebuie să rămână în spatele liniei de „dead ball”.

7. Numai arbitrul şef poate cere detalii despre un „call”, deşi nici un call emis nu va fi schimbat, pentru că arbitrii au ultimul cuvânt.

8. Antrenorii trebuie să aibă lista de ordine la bătaie şi lista cu aliniamentul din teren gata, înainte de începerea meciului şi înainte de fiecare inning, daca survin modificări în line-up. Acest lucru demonstrează că programul jocului a fost respectat.

9. Jucătorii întârziaţi vor fi puşi la sfârşitul listei de ordine la bătaie. Dacă se poziţionează după primul batter, care a lovit deja de 2 ori, nu mai pot participa în joc.

10. Dacă aruncă bâta, batterul primeşte întâi un avertisment, apoi este pus out.

11. După începerea jocului, antrenorii de baze nu pot atinge runnerii cât timp mingea e în joc. Dacă runnerii sunt atinşi, vor fi out. Acest lucru este pentru a-i învăţa pe jucători când să alerge. Se folosesc semnale.

12. Antrenorii sunt responsabili pentru comportamentul lor, a jucătorilor şi a părinţilor. Antrenorii, jucătorii sau părinţii acestora care au un comportament neadecvat, vor fi eliminaţi din joc sau de pe terenul de joc sau de pe stadion de către arbitru.

Arbitrii:

1. Sunt necesari minimum doi arbitri. Unul principal „plate umpire” şi unul pe teren, „field umpire” sau „base umpire”.

2. Plate umpire va sta în spatele batterului cu faţa spre pitcher.

3. Field umpire va sta pe linia de foul dincolo de baza 1, când nu este nici un runner în baze, sau aproape de baza 2 dacă sunt runneri în baze.

4. Plate umpire va supraveghea jocul la baza 3 şi la home plate.

5. Field umpire va supraveghea jocul la baza 1 şi 2.

6. Plate umpire va striga „time” când runnerii s-au oprit din fugă şi mingea s-a întors în diamant la un infielder.

Se aplică regula force-out şi tag out.


Când prima bază este ocupată şi următorul batter loveşte mingea fair, runnerul din baza 1 este forţat să avanseze la baza 2 - el poate fi eliminat prin force out. Acelaşi lucru se întâmplă şi pentru baza 3 şi home plate. Un runner este forţat să avanseze când bazele din spatele lui sunt ocupate. Runnerul care nu este forţat să avanseze, trebuie atins cu mâna cu care se ţine mingea (cu mănuşă sau nu) pentru un tag out.

Fly out-ul este deasemenea o regulă în vigoare. La un fly ball, runnerii nu trebuie să fugă ci să rămână în contact cu baza. Dacă mingea a căzut pe teren, atunci runnerii pot avansa de la o bază la alta. Însă un runner, care nu a plecat spre baza următoare din poziţia „în contact cu baza”, poate fi pus out prin tag.


INSCRIERI
Inscrierile se fac incepand din data de 08 Martie 2010 la sediul nostru din P-ta Trandafirilor nr 4/6 sau la telefon 0265-250.293 zilnic intre orele 10 - 14.


Program 2010Programa campionatului de baseball şi softball, ediţia I
între şcolilie generale din Tg-Mureş


1. Campionatul şcolar, ediţia I, se va desfăşura în 21 - 23 mai 2010.

2. Participanţii sunt elevii claselor V-VIII.

3. C.S. Baseball şi Softball Mureş pune la dispoziţia elevilor antrenori la şcolile, care vor să formeze o echipă în perioada 15 martie - 20 mai, oferind pregătire teoretică şi practică, o şedinţă pe săptămână cu acordul cadrelor didactice.

4. În această perioadă de pregătire, 15 martie - 20 mai, cadrele didactice de la catedra de sport pot face cunoştinţă cu acest sport nou, pot să se iniţieze în baseball, primind sprijin din partea clubului pentru a învăţa noţiunile de bază ale acestui sport şi regulile jocului.

5. În timpul perioadei pregătirilor, profesorii, care vor să iniţieze o echipă proprie, vor beneficia şi ei de învăţarea noţiunilor de bază şi a regulilor jocului. După această perioadă, odată cu începerea sezonului, vor fi invitaţi la şedinţele teoretice şi practice a clubului. Pe baza acestor cunoştinţe acumulate, în luna septembrie vor participa la cursuri intensive de 2 săptămâni, susţinând un test scris (teoretic şi practic) în faţa unei comisii alcătuite din membrii clubului dar şi de la Federaţia Română de Baseball şi Softball. După absolvirea cursului vor primi o adeverinţă de la CSBSM, atestând pregătirea lor profesională.

6. Pe baza acestui curs, vor beneficia şi de ajutorul nostru asigurând echipamente pentru pregătirea jucătorilor. Cei care vor vrea să-şi dezvolte o echipă proprie, vor primi suport material şi asistenţă gratuită la unul dintre membrii clubului.

7. În 2011 clubul nostru are ca scop introducerea aceluiaşi program în şcoli, pentru clasele I-IV şi clasele liceale.

8. Echipa câştigătoare şi cei mai buni jucători ai turneului vor primi ca premiu un cantonament cu lotul clubului nostru pe o durată de o săptămână.

9. Echipele pot fi mixte (fete + băieţi), însă în cazul în care se pot aduna 9 jucători - fete - la o şcoală, atunci se va organiza secţiune separată pentru softball. (baseball pentru fete)